สมาคมการค้าหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน

Module

Function

Software

ระบบควบคุมหม้อไอน้ำอัจฉริยะทางอุตสาหกรรม

เป็นระบบการสังเกตควบคุม ประกอบด้วยศูนย์สังเกตควบคุมส่วนกลางและสถานีจากทางไกลหลายๆ แห่ง รวมถึงวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตต่างๆ ระบบจะมีโครงสร้างโดยแบ่งเป็น การจัดการ การควบคุม และหน้างานการสื่อสารจากทางไกลและป้อนข้อมูลแบบ Real time โดยผ่านทาง GPRS หรือ Internet กับศูนย์สังเกตควบคุมส่วนกลาง ศูนย์สังเกตควบคุมส่วนกลางจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะวิธีปฏิบัติ ควบคุม แจ้งเตือน รายงาน จัดการประวัติข้อมูล และแสดงกราฟ เป็นต้น

PRESSURE VESSELS

ลุ้นเป้าส่งออกตลาดจีนโต3.5% แก้เกมขาดดุล 6 แสนล้าน/‘สมคิด’ ดึงสตาร์ตอัพลงทุนไทย ....

“พาณิชย์” เปิดศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยในจีน หวังติดอาวุธนักธุรกิจไทย ....

งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่ 6 ....

การค้าลงทุนไทย-จีนปี 59 มุมมอง‘อู๋ จื้อ อี้’นับวันยิ่งโต ....

___________________________________

ข่าว

ประชาสัมพันธ์

vIEW ALL         >

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vIEW ALL         >

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

___________________________________

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

เลขที่ 719 ชั้น 21 ยูนิต บี

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

©2016 Copyright  GNG GROUP Co., Ltd.