“พาณิชย์” เปิดศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยในจีน หวังติดอาวุธนักธุรกิจไทย

 

สถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจไทยในนครกวางตุ้ง ร่วมกันเปิด ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center - TSTC หวังติดอาวุธให้นักธุรกิจไทยก่อนบุกตลาดจีน พร้อมเปิดอบรม และจัดพื้นที่กว่า 3 พันตารางเมตร เปิดช่องให้สินค้าไทยมีโอกาสขยายตลาดในแดนมังกร

 

นายยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center - TSTC) เปิดเผยว่า TSTC ตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สำนักงานพานิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในนครกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนในไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจและประสงค์จะขยายตลาดสินค้าไทยในสาธารณะรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง การคมนาคมขนส่ง การกระจายสินค้า และการสร้างโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ปัญหาของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดไปยังจีน โดยส่วนใหญ่ที่พบคือ มักไม่เจอคู่ค้าตัวจริงหรือไม่เจอตลาดที่เหมาะกับสินค้าของตัวเอง ขณะเดียวกัน คู่ค้าทางจีนยังต้องการใบนำเข้าและเอกสารต่างๆ รวมไปถึงความต้องการสินค้าเพื่อไปทดลอง แต่การสั่งสินค้าขั้นต่ำต้องมาทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินเรื่องต่างๆ ในประเทศจีน และเมื่อนำสินค้าเข้ามาได้แล้วยังประสบปัญหาไม่มีที่เก็บสินค้า ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการไทยประสบซึ่งยังไม่รวมไปถึงปัญหาเรื่องของการสื่อสารและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และความเชื่อมั่นเรื่องการเงินกับทางคู่ค้าดังกล่าวนี้

 

ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน จึงกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “การบุกตลาดแดนมังกร 365 วัน กับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน” ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ชั้น 4 ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าทางจีน รวมไปถึงโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศจีน

 

“ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน หรือทีเอสทีซี นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักธุรกิจหรือ SMEs ไทยอย่างเป็นระบบแล้ว ยังจะเป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าไทยที่นำเข้าจีนอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการขายทั้งในช่องทาง online & offline โดยทีเอสทีซีจะจัดพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร สำหรับ SMEs ไทยในการจัดแสดงสินค้าของตนเองในระยะยาว อันจะเป็นการต่อยอดทางการค้า และ Business Matching กับคู่ค้าในจีน นอกจากช่องทางการขยายตลาดแล้ว ทีเอสทีซี ยังให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินค้า ความเหมาะสมและการทำวิจัยตลาด ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้าอย่างถูกกฎหมาย มี Information Center คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่สนใจ และยังประสานสถาบันการเงินช่วยจัดการเรื่องการเงินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการเงินระหว่างคู่ค้า ในการบริการธุรกรรมทางการเงินที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย” นายยงค์กิจกล่าว

 

กรรมการบริหารทีเอสทีซีกล่าวในตอนท้ายว่า พื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน จะเปิดให้ผู้ประกอบการไทยได้นำสินค้าของตนเองไปจัดแสดงในทั้งปีนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองโฟซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งเป็น 7 โซน ประกอบด้วย โซนสำหรับค้าส่ง โซนสำหรับค้าปลีก Thai Supermarket โซนอาหารอุปโภคบริโภค/อาหารแช่แข็ง โซนเครื่องหนัง โซนโปรโมทการท่องเที่ยวไทย โรงแรมและบริการ โซน Thai Information Center และโซนพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม เช่น โชว์มวยไทย การทำอาหารไทย ฯลฯ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

___________________________________

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

เลขที่ 719 ชั้น 21 ยูนิต บี

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

©2016 Copyright  GNG GROUP Co., Ltd.